Normativ privind comportarea in timp a constructiilor, indicativ P 130-1999

1.REVEDERI GENERALE
1.1.Prezentul normativ privind activitatea de urmarire a comportarii in timp a constructiilor
raspunde prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea constructiilor si ale regulamentului privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea constructiilor, aprobat prin HGR nr. 766/1997 si este o componenta a sistemului calitatii in constructii.
1.2. Urmarirea comportarii in timp a constructiilor se desfasoara pe toata perioada de viata a
constructiei incepand cu executia ei si este o activitate sistematica de culegere si valorificare (prin urmatoarele modalitati: interpretare, avertizare sau alarmare, prevenirea avariilor etc.) a informatiilor rezultate din observare si masuratori asupra unor fenomene si marimi ce caracterizeaza proprietatile constructiilor in procesul de interactiune cu mediul ambiant si tehnologic.
Proprietatile de comportament, ca si fenomenele si marimile ce le caracterizeaza, se aleg pentru fiecare constructie in parte, astfel incat cu ajutorul unor criterii de apreciere si al unor conditii
de calitate legate de destinatia constructiei, sa permita aprecierea aptitudinii ei pentru exploatare, respectiv a realizarii calitatilor care o fac sa corespunda cerintelor proprietarilor si/sau utilizatorilor.
1.3. Scopul urmaririi comportarii in timp a constructiilor este de a obtine informatii in vederea asigurarii aptitudinii constructiilor pentru o exploatare normala, evaluarea conditiilor pentru
prevenirea incidentelor, accidentelor si avariilor, respectiv diminuarea pagubelor materiale, de pierderi
de vieti si de degradare a mediului (natural, social, cultural) cat si obtinerea de informatii necesare
perfectionarii activitatii in constructii. Efectuarea actiunilor de urmarire a comportarii in timp a constructiilor se executa in vederea satisfacerii prevederilor privind mentinerea cerintelor de rezistenta, stabilitate si durabilitate ale constructiilor cat si ale celorlalte cerinte esentiale.
Elaborat de:
INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE­DEZVOLTARE IN CONSTRUCTII SI ECONOMIA CONSTRUCTIILOR INCERC
Aprobat de:
MINISTERUL LUCRARILOR
PUBLICE SI AMENAJARII TERITORIULUI
Cu ordinul nr. 57/N din 18.08.1999
1.4. Activitatea de urmarire a comportarii constructiilor se aplica tuturor categoriilor de
constructii si va fi asigurata de catre investitori, proiectanti, executanti, administratori, utilizatori,
experti, specialisti si responsabili cu urmarirea constructiilor a caror obligatii sunt prezentate in capitolul 5. Se excepteaza de la aceasta activitate cladirile pentru locuinte cu parter plus un etaj si anexele gospodaresti situate in mediul rural si in satele ce apartin oraselor precum si constructiile provizorii (Legea nr. 10/1995, art. 2, par.2).
1.5. Urmarirea comportarii in timp a constructiilor este de doua categorii:
urmarire curenta;
urmarire speciala
Categoria de urmarire, perioadele la care se realizeaza , precum si metodologia de efectuare a
acestora se stabilesc de catre proiectant sau expert, in functie de categoria de importanta a constructiilor si se consemneaza in Jurnalul Evenimentelor care va fi pastrat in Cartea Tehnica a constructiei.
2. TERMINOLOGIE
1. APTITUDINEA DE UTILIZARE (EXPLOATARE): capacitatea unui produs (serviciu, lucrare, constructie) de a indeplini functiunea definita pentru care a fost conceput, in conditii specifice.
2. AVARIE: orice degradare (deteriorare) sau consecinta daunatoare (nefavorabila) pentru starea
fizica a unui produs, a unei constructii, parti sau element component al acesteia, cauzata de un eveniment.
Nota explicativa:
La constructii se deosebesc doua categorii principale de avarii:
a) avarii structurale produse in elementele sau imbinarile structurii de rezistenta a unei constructii.
b) avarii nestructurale, produse in elementele sau partile de constructii care nu fac parte din structura de rezistenta.
3. CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI: ansamblul documentelor tehnice referitoare la proiectarea, executia, receptia, exploatarea si urmarirea comportarii in exploatare a constructiei,
cuprinzand toate datele, documentele si evidentele necesare pentru identificarea si determinarea starii tehnice (fizice) a constructiei respective si a evolutiei acesteia in timp.
4. CATEGORIE DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIILOR: categorie stabilita pe baza unei grupari de factori si criterii asociate, care permite considerarea diferentiata a constructiilor de
catre participanti la procesul de realizare si la intregul ciclu de existenta al acestora, in functie de caracteristicile si relatiile lor cu mediul uman, socio­economic si natural.
Note explicative:

Cum poate fi vinduta o casa ipotecata

Instrainarea unei locuinte luate prin credit se poate realiza cu acordul bancii Fie ca ramburseaza anticipat sau gasesc un client care sa preia ipoteca, proprietarii locuintelor achizitionate pe credit au la dispozitie mai multe variante pentru a le vinde.

Daca ati luat pe credit un imobil, nu inseamna ca sunteti legat pe viata de el. Asa ca, daca va hotarati sa va schimbati locuinta, aveti la dispozitie mai multe solutii pentru a scapa de ipoteca. Ideal ar fi sa aveti banii necesari pentru a face o rambursare anticipata.

Creditul-punte, o solutie la indemana

In acest caz, dupa restituirea sumelor datorate si a comisionului de rambursare in avans, banca va dispune radierea ipotecii din cartea funciara. Din acel moment, toate interdictiile de instrainare, grevare sau demolare dispar, iar proprietarul poate sa vanda imobilul dupa bunul sau plac.

O alta situatie apare atunci cand proprietarul imobilului achizitionat pe credit decide sa se mute intr-o alta casa, dar nu are suma necesara pentru a rambursa in avans imprumutul.

Cel mai comod este sa opteze pentru un credit punte de la aceeasi banca, obtinand astfel avansul necesar achizitiei pe credit a unei alte locuinte. Ulterior, intr-un termen stabilit de creditor, clientul are la dispozitie o anumita perioada de timp (de regula un an) pentru a vinde vechea locuinta si pentru a rambursa imprumutul initial.

Tranzactie pe credit

O alta varianta este aceea in care proprietarul gaseste un client dispus sa achizitioneze imobilul, fie cu bani cash, fie tot pe credit. Practic, vanzatorul se adreseaza bancii care l-a imprumutat si ii cere acordul pentru instituirea unei ipoteci de rang inferior (rang 2) asupra imobilului in cauza, in favoarea bancii cumparatorului.

In paralel, banca vanzatorului trebuie sa isi dea acordul de principiu, iar cea a cumparatorului (fie aceeasi cu a vanzatorului, fie oricare alta dispusa sa il finanteze) sa il considere pe acesta eligibil.

In cazul in care primeste banii de care are nevoie, banca celui care cumpara instituie o ipoteca de rang doi asupra imobilului ce urmeaza sa fie tranzactionat si vireaza banii institutiei de credit a vanzatorului, pentru ca aceasta sa efectueze rambursarea anticipata.

“Pentru ca imobilul este vandut la pretul pietei, este foarte probabil ca pretul de vanzare sa fie mai mare decat suma datorata de vanzator bancii care l-a imprumutat. In acest caz, dupa efectuarea rambursarii in avans, vanzatorul primeste diferenta de bani ce i se cuvine”, explica Laurentiu Faifer, consilier juridic in cadrul Emporiki Bank. Ulterior, ipoteca trecuta pe numele vanzatorului este radiata si trece pe numele cumparatorului.

Trebuie retinut faptul ca, atat timp cat un imobil este ipotecat, acesta nu poate fi instrainat decat cu acordul prealabil al creditorului (institutia de credit care a finantat achizitia), care poate sa il emita sau nu. “Daca nu consimte la instrainare, aceasta nu se poate perfecta.

Conditiile in care se poate face instrainarea sunt puse de creditor, care, prin acordul pe care il emite, dispune ce sume de bani trebuie platite. Abia dupa ce acesta si-a satisfacut creantele, sarcinile care greveaza imobilul vor fi radiate din cartea funciara, la cerere creditorului facuta in acest sens”, spune Mihai Atanasoaei, purtatorul de cuvant al Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania (UNNPR).

Costurile suplimentare ale tranzactiei

Taxele pentru radierea ipotecii ajung la 60 de lei. De exemplu, pentru un imobil evaluat la 100.000 de euro, daca bunul a fost dobandit cu mai putin de trei ani in urma, vanzatorul persoana fizica va plati un impozit de aproximativ circa 3.150 lei. In prealabil, vanzatorul trebuie sa plateasca si o taxa pentru extras de carte funciara (40 lei sau 200 lei in regim de urgenta).

La randul lui, cumparatorul persoana fizica trebuie sa plateasca o taxa de reintabulare de 520 de lei si un onorariu notarial plus TVA, care ajunge la aproximativ 5.000 de lei. Onorariile notariale sunt calculate in functie de cursul de schimb din ziua perfectarii tranzactiei.

Receptia lucrarilor de zidarie

1.0. SCOP

Instructiunea are ca scop prezentarea operatiunilor si masurilor necesare receptionarii lucrarilor de zidarii.

2.0. DOMENIU DE APLICARE

lnstructiunea se utilizeaza pentru receptionarea lucrarilor de zidarii executate de SC-CM BAVARIA SRL.

3.0.DEFINITII SI ABREVIERI

Specifice nu sunt.

4.0. DOCUMENTE DE REFERINTA

– C 56-85 – Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente.

– H.G – 273/94 – Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

5.0.PROCEDURA

5.1. ZIDARII

Toate materialele, semifabricatele si prefabricatele care se folosesc la executarea zidariilor si peretilor se vor pune în opera numai dupa ce seful de santier a verificat ca ele corespund cu prevederile proiectului si prescriptiilor tehnice. Verificarile se fac pe baza documentelor ce atesta calitatea materialelor si le însotesc la livrare, prin examinare vizuala si masuratori.

Verificarea ghermelelor si buiandrugilor se va face bucata cu bucata.

Pentru zidarii se vor face urmatoarele verificari:

– starea suprafetelor caramizilor, blocurilor, placilor de ipsos, caramizilor de sticla, interzicându-se folosirea celor acoperite cu impuritati, praf sau gheata.

– pe timp calduros, daca se uda caramizile înainte de punerea în opera.

La controlul si receptia cladirilor si a constructiilor de zidarie se vor preciza urmatoarele:

– daca materialele si piesele întrebuintate corespund celor prescrise în proiecte;

– daca dimensiunile elementelor de constructie executate corespund celor din proiect;

– daca au fost lasate golurile prevazute în proiect,

– verticalitatea zidurilor, stâlpilor, usilor, ferestrelor

– orizontalitatea glafurilor;

– daca buiandrugii sunt bine asezati deasupra usilor si ferestrelor;

– calitatea suprafetei peretilor de fatada netencuiti;

– legatura dintre zidaria de umplutura si elementele scheletului.

Rezultatele tuturor verificarilor care se refera la zidarii portante ce urmeaza a se tencui se înscriu în procese-verbale de lucrari ascunse. De asemenea se înscriu în procese verbale de lucrari ascunse rezultatele verificarilor care au rol de izolare termica sau fonica.

La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile “Normele republicane de protectia muncii”, “Normele de protectia muncii în activitatea de constructii montaj” si “Legea protectiei muncii Nr.90/1996 republicata în baza legii 177/2000”.

6.0. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI

Efectuarea înregistrarilor revine responsabilului tehnic cu executia si sefului de santier. Aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei proceduri intra în atributiile sefului de santier si responsabilului tehnic cu executia.

7.0. ÎNREGISTRARI

– Proces-verbal de receptie calitativa;

– Proces-verbal de lucrari ascunse;

– Certificate de calitate;

– Declaratii de conformitate.

– Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor;

– Proces-verbal de receptie finala

Executarea lucrarilor de armare din otel beton

1.0. SCOP
lnstructiunea are ca scop prezentarea operatiunilor si masurilor necesare a se realiza lucrarile de armare.

2.0. DOMENIU DE APLICARE
lnstructiunea se utilizeaza la realizarea lucrarilor de constructii executate de SC CT

3.0.DEFINITII SI ABREVIERI
Specifice nu sunt.

4.0.  DOCUMENTE DE REFERINTA
La întocmirea activitatii procedurate se fac referiri la Normativ pentru executarea lucrarilor din beton si beton armat NE 012-99

5.0.PROCEDURA
5.1. Conditii prealabile:
Pentru executia lucrarilor sunt necesare urmatoarele;

 1. asigurarea documentelor de executie;
 2. verificarea conditiilor speciale;
 3. instruirea personalului in executarea lucrarilor;
 4. dotarea cu scule si dispozitive necesare realizarii lucrarii;
 5. racorduri de energie , apa si alte utilitati;

–    existenta înregistrarilor de calitate pentru otelul beton;

5.2. Descrierea activitatii procedurate
Tipurile de otel beton utilizate în elementele de beton armat si domeniile lor de aplicare sunt urmatoarele:

 1. Otel-beton rotund neted – OB 37 – folosit ca armaturi de rezistenta sau constructive.
 2. Sârma trasa neteda pentru beton armat – STNB – folosita ca armaturi de rezistenta sau constructive; armaturile de rezistenta numai sub forma de plase sau carcase sudate.
 3. Plase sudate pentru beton armat – STNB.
 4. Otel beton cu profil periodic
 5. PC 52 – armaturi de rezistenta la elemente cu betoane de clasa cel putin BC 15;
 6. PC 60 – armatura de rezistenta la elementele cu betoane de clasa cel putin BC 20.

5.3.Caracteristici ale lucrarilor de armaturi.
Masurile si operatiile preliminare care conditioneaza obtinerea calitatii corespunzatoare a armaturii sunt:

 1. depozitarea colacilor si a legaturilor de bare din otel în conditii care evita murdarirea sau ruginirea armaturilor;
 2. curatarea de noroi, rugina sau gheata a barelor înainte de prelucrare si punere în opera;
 3. urmarirea atenta a producerii, etichetarii si depozitarii reperelor;
 4. urmarirea în permanenta a rationalizarii volumului foarte mare de manipulari si transporturi locale;

5.4.Asamblarea otelului beton în carcase.
Montarea barelor de otel-beton într-un element de armare unitar constituie carcasa.
In functie de elementul de constructie care trebuie armat carcasele pot fi:

 1. spatiale în cazul grinzilor, stâlpilor, arcelor;

–     plane, în cazul armarii placilor, peretilor, diafragmelor, radierelor.
Montarea armaturilor se va face adoptându-se masuri pentru asigurarea bunei desfasurari a turnarii si vibrarii betonului.
Se vor crea, la intervale de max. 3 m, spatii libere între armaturile de la partea superioara, care sa permita patrunderea libera a betonului sau a furtunelor prin care se toarna betonul.
Se vor crea spatii necesare patrunderii vibratorului – min 2,5 x Dn vibrator – la intervale de max. 5 ori grosimea elementului.
Pentru realizarea celor de mai sus se va monta sau încheia partial armatura superioara, urmând a se completa înainte de ultima etapa de betoane; se va solicita reexaminarea dispozitiilor de armare din proiect.
Armaturile vor fi montate în pozitia prevazuta în proiect luându-se
masuri care sa asigure mentinerea pozitiei acestora în timpul turnarii betonului.
Barele trebuie sa fie legate între ele prin legaturi de sârma neagra de
1 – 1,5 mm în doua fire, sau prin sudura electrica prin puncte.
Retelele de armaturi din placi sau pereti vor avea legate în mod obligatoriu doua rânduri de încrucisari marginale pe întreg conturul. Restul încrucisarilor din mijlocul retelelor vor fi legate din 2 în 2 în ambele sensuri. Retelele din placi curbe subtiri se vor lega în toate punctele de încrucisare.
La grinzi si stâlpi vor fi legate toate încrucisarile barelor cu colturile etrierilor sau cu ciocurile agrafelor. Restul încrucisarilor acestor bare cu portiunile drepte ale etrierilor pot fi legate numai în sah (cel putin din 2 în 2).
Barele înclinate vor fi legate în mod obligatoriu de primii etrieri cu care se încruciseaza. Etrierii si agrafele montate înclinat fata de armaturile longitudinale se vor lega de toate barele cu care se încruciseaza. Fretele vor fi legate de toate barele cu care se încruciseaza.
Se va prevedea montarea a:

 1. cel putin patru distantieri la fiecare mp. de placa sau perete, daca în proiect nu se specifica altfel;
 2. cel putin un distantier la fiecare metru liniar de grinda sau stâlp pentru ? › 12 mm, si cel putin doi distantieri la fiecare metru liniar pentru ? ? 10 mm;
 3. cel putin un distantier între rândurile de armaturi la fiecare doi metri liniari de grinda în zona cu armatura pe doua sau mai multe rânduri.

Distantierii pot fi confectionati din mase plastice sau din mortar de ciment, în forma de prisme, prevazute cu câte o sârma pentru a fi legate de armaturi.
Pentru mentinerea în pozitie a armaturilor de la partea superioara a placilor, se vor folosi capre din otel-beton sprijinite pe armatura inferioara sau pe distantieri si dispuse între ele la o distanta de max.l m (l buc/mp) în câmp, sau de max 50 cm. (4 buc/mp) în zonele de consola.

ABATERI LIMITA LA ARMATURI

Element

ABATERI ÎN MM.

Dist.între axele barelor

Grosimea strat acoperire

Lung.  partiale
sau totale fata de proiect

Lung.petrecere la înnadire prin sudare

Pozitia
înnadirii

Observatii

1m1 –
– 10m
10m
Fundatii

10

10

5

20

30

3d

50

La îmbinari si înnadiri sudate conform C.28-85
Pereti

5

3

Stîlpi,
Grinzi

3

3

Placi

5

2

Intre etrieri si la pasul fretelor

10

Praznurile si piesele metalice înglobate vor fi fixate prin puncte de sudura sau legaturi de sârma de armatura elementului, sau vor fi fixate de cofraj.
Plasele sudate se vor folosi ca armaturi pentru elementele din beton armat, monolite si prefabricate solicitate de regula numai de încarcari statice.
In cazul în care plasele sunt acoperite cu rugina se va proceda la înlaturarea acesteia prin periere în cel putin 5 zone de câte minimum 20 cm, pentru fiecare bara care intra în alcatuirea plasei. Zonele de îndepartare a marginei vor fi cât mai uniform distribuite de-a lungul barei.

5.5.Inlocuirea armaturilor prevazute în proiect.

In cazul în care nu se dispune de sortimentul si diametrele prevazute în proiect, se poate proceda la înlocuirea acestora, respectându-se urmatoarele:

 1. adoptarea altor diametre, de acelasi tip de otel cu cel înlocuit, se va face astfel încât aria armaturii sa rezulte egala sau cu cel  mult 5% mai mare decât cea din proiect;
 2. în cazul armaturilor de rezistenta din grinzi, diametrul nou adoptat trebuie sa fie mai mic sau cu cel mult 25% mai mare decât cel prevazut în proiect, dar fara a se schimba tipul otelului;
 3. înlocuirea armaturilor cu bare din alt tip de otel, decât cel prevazut în proiect, se va efectua numai cu avizul proiectantului. Inlocuirea se va înscrie pe planurile de executie, care se depun la cartea constructiei si va fi vizata de inginerul care are în subordine lucrarea.

5.6. Solidarizarea intersectiilor de bare si înnadirea barelor.

Solidarizarea intersectiilor barelor de otel beton se face prin:

 1. legarea cu sârma sau agrafe;
 2. sudarea electrica prin puncte;
 3. legarea se face cu doua fire de sârma moale neagra de 1-1,5 mm.

Sudarea electrica prin puncte se bazeaza pe încalzire cu ajutorul curentului electric, pâna la aducerea metalului din zona de contact în stare plastica.

5.7. Înadirea barelor

Se face pentru asigurarea continuitatii armaturii. Se recomanda ca înnadirea barelor cu ?>25 mm si obligatoriu a celor cu ?>32 mm sa se faca prin sudura. Nu se înnadesc prin sudura barele cu ?<10 mm.
La înnadirea prin suprapunere, se recomanda urmatoarele procente maxime de armaturi înnadite în aceeasi sectiune:

 1. 25% în cazul barelor din OB;
 2. 50% în cazul barelor din PC;

Lungimile minime de suprapunere pentru armaturile întinse sunt:
– armaturi OB 37 cu ciocuri                  40 x Dn
– armaturi PC 52 si PC 60                     40 x Dn
Innadirea prin suprapunere fara sudura nu se admite la tiranti metalici.
Innadirea plaselor sudate pe directia armaturilor de rezistenta se face prin suprapunere pe lungimea a doua ochiuri.
La executarea lucrarilor se va respecta prevederile din “Normele republicane de protectia muncii”, “Normele de protectia muncii în activitatea de constructii montaj” si “Legea protectiei muncii Nr. 90/1996 republicata în baza legii 177/2000”.

6.0. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI
Efectuarea înregistrarilor revine responsabilului tehnic cu executia si sefului  de santier. Aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei proceduri intra în atributiile sefului de santier si responsabilului tehnic cu executia.

7.0.ÎNREGISTRARI
Înregistrarile cerute de legislatia în vigoare:
– proces verbal de lucrari ascunse

Abateri limita fata de dimensiunile stabilite prin proiect sau prin prescriptiile legale în vigoare

Abaterile limita fata de dimensiunile stabilite prin proiect sau prin prescriptiile legale în vigoare sunt conform tabelului

Nr. crt.Caracteristicile zidariilor si peretilorAbateri limita mmObservatii
1La dimeniunile zidurilor la grosimea de executie a zidurilor:
a) din caramizi si blocuri ceramice:
-ziduri cu grosimea <63 mm
±3La zidurile cu materiale provenite din demolari abaterile limita se pot majora cu 50%
– ziduri cu grosimea de 90 mm± 4
– ziduri cu grosimea de 125 mm+4
-6
– ziduri cu grosimea de 140 mm+4
-6
– ziduri cu grosimea de 240 mm+6
-8
– ziduri cu grosimea > 240 mm±10
b) din blocuri mici de beton cu agregate usoare:
– ziduri cu grosimea 240 mm
±4
– ziduri cu grosimea de 290 mm±5
– ziduri cu grosimea de 165 mm±10
c) din blocuri mici, fîsii si placi de beton celular autoclavizat: – ziduri cu grosimea < 126 mm±4
– ziduri cu grosimea de 190 mm±5
– ziduri cu grosimea de 240 mm±8
d) din placi si fîsii de ipsos:
– ziduri cu grosimea de 70 mm
±0,5
– ziduri cu grosimea de 80 mm±0,5
e) din caramizi presate de sticla:
– ziduri cu grosimea de 80 mm
±2
– ziduri cu grosimea de 40 mm±2
f) din profile de sticla U închis si deschis
-ziduri cu grosimea de 40 mm
±5
g) din placi de azbociment ondulat
– ziduri cu grosimea de 40 mm
±2
h) din lut si pamânt stabilizat
– ziduri cu grosimea de 300 mm
±10
i) din piatra naturala
– ziduri cu grosimea 300 mm
-10
+20
2La goluri:
a) pentru ziduri din caramizi blocuri ceramice si din blocuri mici de beton cu agregate usoare:
– cu dimensiunea golului < 100 cm
±10
– cu dimensiunea golului >100 cm+20
-10
b) pentru ziduri din blocuri mici, din placi si fîsii de beton celular autoclarizat±20
c) pentru ziduri din placi si fisii din ipsos±20
d) din caramizi presate din sticla±20
e) din profile de sticla U închis si deschis±20
f) din placi de azbociment ondulat±20
g) din lut si pamânt stabilizat±20
h) din piatra naturala±20
3La dimensiunile în plan ale încaperilor: – cu latura încaperii <300 cm±45
– cu latura încaperii >300 cm±20
4La dimensiunile partiale în plan (nise, spaleti, etc)±20
5La dimensiunile în plan ale întregii cladiri±50Cu conditia ca denivelarea unui planseu sa nu depaseasca 15 mm
6La dimensiunile verticale:
a) pentru ziduri din caramizi, din blocuri ceramice si din blocuri mici de beton cu agregate usoare:
– pentru un etaj
±20
– pentru întreaga cladire (cu maximum 5 niveluri)+50
-20
b) pentru ziduri din blocuri mici si din placi de beton celular autoclavizat:
-pentru un etaj
±20
– pentru întreaga cladire (cu doua niveluri) executata din blocuri mici±30
c) pentru ziduri din placi si fîsii de ipsos
–pentru un etaj
±20
– pentru întreaga cladire±30
d) din caramizi presate din sticla
– pentru un etaj
±20
– pentru întreaga cladire±30
e) din profile de sticla U închis si deschis
-pentru un etaj
±20
– pentru întreaga cladire±30
f) din placi de azbociment
– pe un etaj
±20
– pe întreaga cladire±30
g) din lut si pamânt stabilizat
-pe un etaj
±20
-pe întreaga cladire±30
h) din piatra naturala
-pe un etaj
±20
-pe întreaga cladire±30
7La dimensiunea rosturilor dintre caramizi, blocuri sau placi
-rosturi orizontale
+5
-2
La stâlpi portanti cu sectiunea 0,1 m2 abaterile limita se micsoreaza cu 50%
-rosturi verticale+5
-2
-pentru ziduri aparente±2
8La suprafete si muchii
a) la planitatea suprafetelor
-pentru ziduri portante
3 mm/mMax.10 mm pentru o camera
-pentru ziduri neportante3 mm/m
-pentru ziduri aparente,portante si neportante2 mm/m
b) la rectilinitatea muchiilor: -pentru ziduri portante2 mm/mCel mult 20 mm pe lungimea neîntrerupta a zidului
-pentru ziduri neportante1 mm/m
-pentru ziduri aparente portante si neportante1 mm/mCel mult 10 mm pe lungimea neîntrerupta a zidului
c) La verticalitatea suprafetelor si muchiilor:
-pentru ziduri portante
3 mm/mCel mult 10 mm pe etaj si 30 mm pe întreaga înaltime a cladirii
-pentru ziduri neportante6 mm/mCel mult 10 mm pe etaj
-pentru ziduri aparente,portante si neportante2 mm/mCel mult 5 mm pe etaj si cel mult 20 mm pe întreaga înaltime a cladirii
9Abateri fata de orizontala, a suprafetelor superioare ale fiecarui rînd de caramizi sau blocuri
a) pentru ziduri din caramizi din blocuri ceramice si din blocuri mici de beton cu agregate usoare:
-pentru ziduri portante
2 mm/mCel mult 15 mm pe toata lungimea neîntrerupta a zidului
-pentru ziduri neportante3 mm/mCel mult 20 mm pe toata suprafata neîntrerupta a zidului
b) pentru ziduri din blocuri mici si din placi de beton celular autoclarizat:
-pentru ziduri portante
4 mm/mCel mult 15 mm pe toata suprafata neîntrerupta a zidului
-pentru ziduri neportante6 mm/mCel mult 20 mm pe toata lungimea neîntrerupta a zidului
c) pentru ziduri din placi de ipsos
-pentru ziduri neportante
3 mm/mCel mult 20 mm pe toata lungimea neîntrerupta a zidului
d) pentru ziduri din caramizi de sticla
-pentru ziduri neportante
3 mm/mCel mult 20 mm pe toata lungimea neîntrerupta a zidului
10La coaxilitatea zidului suprapuse:
– dezaxarea de la un nivel la urmatorul
±10Cel mult 30 mm dezaxare maxima cumulata pe toate nivelurile
– maxima pe întreaga constructie±30
11La rosturile de dilatie de tasare si antiseismice:
– la înaltimea rostului
+10
-20
– la verticalitatea muchiilor rosturilor2 mm/mCel mult 20 mm pentru întreaga înaltime a cladirii
Etapele construirii unei case

Pentru a construi o casa, trebuie sa urmati o serie de pasi, in conformitate cu legislatia romaneasca in vigoare:

• etapa exploratorie:

– studiul de tema;

– studiul pe variante;

– certificatul de urbanism;

– Planul Urbanistic Zonal (PUZ);

– Planul Urbanistic de Detaliu (PUD);

• etapa de obtinere a Autorizatiei de Construire

• proiectul tehnic, proiectul de executie, coordonarea specialitatilor, antemasuratori, caiete de sarcini si detalii de executie;

• santierul, urmarirea lucrarilor;

• receptia lucrarilor si finalizarea acestora (inclusiv intabularea);

Faza exploratorie

Terenul dumneavoastra este construibil?

In primul rand, trebuie sa faceti o cerere pentru obtinerea unui Certificat de Urbanism.

Certificatul de urbanism este actul de informare prin care se fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al imobilului, caracteristicile zonei in care se gaseste imobilul sau amplasamentul, cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite, precum si lista avizelor si acordurilor necesare in vederea autorizarii executarii lucrarilor de constructii.

In situatii deosebite, emitentul poate cere, suplimentar, elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal sau a unui Plan Urbanistic de Detaliu.

Daca scopul declarat de solicitant este autorizarea executarii lucrarilor de constructii, iar specificul obiectivului nu se incadreaza in prevederile documentatiilor de urbanism existente aprobate sau daca particularitatile amplasamentului nu permit realizarea investitiei, certificatul se elibereaza cu mentionarea expresa a incompatibilitatilor rezultate, precum si a imposibilitatii eliberarii unei autorizatii de construire.

Certificatul de Urbanism se emite pentru:

– autorizarea executiei lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente;

– desfiintarea constructiilor;

– concesionarea de terenuri;

– cereri in justitie;

– alte scopuri.

Pentru obtinerea unui Certificat de Urbanism, aveti nevoie de:

– cerere-tip pentru emiterea certificatului de urbanism, completata cu elementele de identificare ale solicitantului si imobilului, cu precizarea scopului solicitarii actului;

– plan de situatie, eliberat pe suport topografic – vizat de oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie – la scarile 1:5000 pana la 1:500;

– documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism (stabilita de catre emitent conform legii) – copie.

Cateva precizari:

– nu trebuie sa prezentati titlul asupra imobilului sau alt act care sa ateste dreptul de proprietate

– Certificatul de Urbanism nu tine loc de autorizatie de construire/desfiintare si nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii;

– termenul prevazut de lege pentru eliberarea certificatului de urbanism este de 30 de zile de la data depunerii documentatiei la forurile competente;

– valabilitatea certificatului de urbanism este stabilita de catre emitent; Sunt considerate terenuri pentru constructii urmatoarele:

– terenuri din interiorul localitatilor, ocupate sau libere de constructii; – terenuri aparent libere, pentru functiuni urbane de interes public;

– terenuri ce apartin statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si se pot concesiona cu sau fara licitatie.

Terenul dumneavoastra trebuie sa fie construibil din punct de vedere tehnic:

– verificarea subsolului (casele vecine au subsol?);

– nivelul apelor freatice;

– existenta utilitatilor publice;

– posibilitatea de racord la canalizare, apa, electricitate, gaz, telefon.

Studii preliminare, schita de proiect, proiectul de autorizare

Arhitectul va studia, impreuna cu dvs., terenul pe care se va afla viitoarea constructie: amplasament, imprejurimi, topografie, caracteristici, servituti, climat, nevoile si dorintele dvs.

Daca doriti sa transformati o cladire existenta, sunt necesare cateva studii preliminare referitoare la starea tehnica a constructiei respective.

Astfel, avand ca baza aceste motivatii, arhitectul va va propune una sau mai multe solutii: “schita de proiect”. In momentul in care se ajunge la o solutie care va multumeste, se poate face o estimare aproximativa a investitiei din punct de vedere al costului. Daca arhitectul are convingerea ca resursele dvs. financiare sunt insuficiente pentru scopul propus, el are datoria de a va informa asupra acestui fapt.

Se ajunge la un plan de arhitectura general, care poate fi elaborat pentru faza urmatoare (proiectul de autorizare).

Obtinerea Autorizatiei de Construire (AC)

Autorizatia de construire este actul de autoritate al administratiei publice locale in baza caruia se pot executa lucrari de constructii si pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor legale cu privire la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea obiectivelor investitii.

AC se elibereaza pentru:

– orice constructie noua;

– constructii provizorii pe santier;

– lucrari cu caracter provizoriu;

– reconstruire, modificare, extindere, reparare, restaurare a cladirilor de orice fel;

Autorizatia de Construire NU este necesara pentru lucrari de reparatii care nu modifica forma exterioara a constructiei, materialele din care este executata sa pastreze golurile de tamplarie, nu se altereaza structura de rezistenta sau aspectul arhitectural al constructiei.

Daca, insa, lucrarile mentionate mai sus se executa la constructii monumente istorice, emiterea autorizatiilor de construire este OBLIGATORIE.

Documente necesare pentru completarea dosarului ce se depune in vederea emiterii AC:

– cerere pentru emiterea AC, inclusiv anexa, completata cu elementele de identificare si datele tehnice, conform Proiectului de Autorizare de Construire (PAC);

– PAC, inclusiv referatele de verificare si cel de expertiza tehnica, dupa caz, semnate si stampilate in original (doua exemplare);

– actul doveditor al titularului asupra imobilului, care sa ii confere solicitantului dreptul de executie a lucrarilor de constructie;

– certificatul de urbanism;

– fisele tehnice pentru obtinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii Acordului Unic (act cu valoare de aviz conform, care insumeaza avize si acorduri favorabile, exprimate prin fise tehnice, pentru unitati urbane), precum si documentatiile tehnice necesare emiterii avizelor si acordurilor care sunt in competenta de obtinere a emitentului;

– declaratia pe propria raspundere privind inexistenta unor litigii juridice asupra imobilului; – documentele de plata pentru emiterea AC, pentru avizele si acordurile necesare.

In acelasi timp cu AC, se poate solicita si Proiectul pentru Organizarea Executiei Lucrarilor (POE).

PAC este proiectul tehnic pentru AC si se elaboreaza de catre colective tehnice de specialitate, se insuseste si se semneaza de cadre tehnice cu pregatire superioara numai in domeniul arhitecturii si constructiilor, astfel:

– arhitect cu diploma recunoscuta de statul roman, pentru partea de arhitectura (membru OAR, cu drept de semnatura);

– inginer cu diploma recunoscuta de statul roman pentru partea de inginerie. Verificarea proiectelor se face de catre verificatori atestati.

Termenul de eliberarea a AC este de 30 de zile de la data depunerii documentatiei complete.

Daca documentatia este incompleta, ea se returneaza solicitantului in termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii, cu mentionarea in scris a deficientelor si a elementelor necesare completarii acesteia.

Odata cu AC, veti primi, in doua exemplare, un document de “Instiintare privind data inceperii lucrarilor” – acest document trebuie inaintat Inspectoratului de Stat in Constructii, la inceperea santierului.

Precizari:

– refuzul unei AC trebuie motivat de emitent in termen de 20 de zile de la primirea cererii;

– in lipsa acestei notificari, autorizatia se considera emisa la expirarea termenului de 30 zile.

Taxe:

– taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism se calculeaza in functie de suprafata pentru care se solicita, iar in mediul rural se percepe 50% din valoarea taxei percepute pentru mediul urban.

– taxa pentru obtinerea AC se calculeaza ca fiind, in general, de 1% din valoarea investitiei, iar pentru locuinte, de 0,5% .

Sunt exceptate de la plata taxei de obtinere a AC:

– lacasurile de cult si anexele acestora;

– lucrarile de dezvoltare, modernizare sau de reabilitare a infrastructurilor din transporturi care apartin domeniului public al statului;

– lucrarile de interes public judetean sau local – constructiile ai caror beneficiari sunt institutiile publice;

– proprietarii de monumente istorice – pentru interventiile asupra monumentelor istorice detinute, in cazul in care proprietarii utilizeaza bunul imobil detinut numai pentru activitati necomerciale sau, in mod direct, pentru locuit;

– persoane fizice veterani de razboi;

– persoane persecutate din motive etnice de catre regimurile instaurate intre 6 septembrie 1940 si 6 martie 1945;

– persoanele deportate sau cele constituite in prizonieri.

Cheltuielile pentru controlul statului in autorizarea executarii lucrarilor se suporta de catre dumneavoastra si reprezinta 0,1 % din valoarea lucrarilor autorizate.

Cheltuielile pentru elaborarea reglementarilor tehnice si pentru inspectia statului pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii sunt suportate de catre dumneavoastra, prin virarea unei sume care reprezinta 0,7% din cheltuielile de constructie autorizate, acestea putandu-se achita esalonat.

Precizare: In mediul rural, valoarea taxelor este de 50% din cea a taxelor urbane.

Proiectul tehnic, detalii de executie, caiete de sarcini, antemasuratori

Dupa ce a fost obtinuta AC, arhitectul si colaboratorii sai incep elaborarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie necesare pentru inceperea lucrului pe santier.

Proiectul tehnic contine:

a) parti scrise

– descrierea generala a lucrarilor;

– caietele de sarcini;

– listele cu cantitati de lucrari;

– graficul general de realizare a investitiei;

b) parti desenate

– planuri generale;

– planse pricipale ale obiectelor;

– arhitectura;

– structura;

– instalatii;

– dotari si instalatii tehnologice;

– dotari de mobilier, inventar gospodaresc, paza contra incendiilor, protectia muncii.

Santierul si urmarirea lucrarilor

Pe toata perioada derularii lucrarilor, la loc vizibil, trebuie afisat un panou de minimum 90 x 60 cm, panou ce va contine datele de identificare ale investitiei:

– denumire;

– adresa;

– beneficiar;

– proiectant general;

– executant (constructor);

– numarul Autorizatiei de Construire si valabilitatea acesteia;

– data inceperii si data terminarii lucrarilor;

Obligatiile dumneavoastra si ale executantului sunt:

– urmarirea executiei lucrarilor prin inspectorul de santier autorizat (diriginte) ca reprezentant al dvs. si responsabilul tehnic cu executia, atestat, din partea executantului;

– intocmirea cartii tehnice a constructiei – evidenta tuturor documentelor privind constructia in toate etapele realizarii ei; se intocmeste si se completeaza prin grija inspectorului de santier pe perioada execuarii lucrarilor; dupa aceea, obligatia de completare va revine dumneavoastra;

– efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor in termen, precum si a receptiei finale, dupa perioada de garantie;

– urmarirea comportarii in exploatare a constructiei.

Arhitectul are dreptul si obligatia de a urmari executarea intocmai a lucrarilor proiectate. Neconformitatea acestora cu documentatia elaborata va va fi semnalata dumneavoastra si, dupa caz, organismelor de control abilitate.

Pe toata durata santierului, arhitectul efectueaza:

– inspectii periodice;

– controlul starii diverselor categorii de lucrari, verificarea partii financiare a lucrarilor;

Executantul, in baza contractului de antrepriza, are urmatoarele obligatii pentru asigurarea calitatii constructiilor:

– sa va sesiseze cu privire la neconformitatile si/sau neconcordantele din proiect, pentru a putea fi solutionate de catre proiectant;

– sa inceapa executia numai daca exista Autorizatie de Construire;

– sa execute lucrarile numai pe baza si in conformitate cu proiectul tehnic de executie.

Receptia lucrarilor si finalizarea acestora, inclusiv intabularea

Prin actul de receptie, se certifica faptul ca executantul si-a indeplinit obligatiile contractuale, in conformitate cu documentatia de executie.

Receptia se realizeaza in doua etape: – receptia la terminarea lucrarilor – este obligatorie si pentru realizarea lucrarilor in regie proprie; – receptia finala la expirarea perioadei de garantie. Dumneavoastra aveti obligatia sa incepeti receptia in maximum 15 zile de la notificarea termenului lucrarilor de catre executant si sa comunicati data proiectantului, executantului si membrilor comisiei. Receptia lucrarilor se face de catre o comisie, aleasa de dumneavoastra, din care trebuie sa faca parte si reprezentantul Administratiei locale. Proiectantul si executantul (sau reprezentantii lor) nu pot face parte din comisia de receptie, intrucat au calitatea de invitati.

Comisia de receptie examineaza:

– respectarea prevederilor din Autorizatia de Construire, precum si avizele si conditiile impuse de autoritatile competente;

– executarea lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului, cu cele ale documentatiei de executie si cele ale reglementarilor specifice;

– referatul de prezentare, intocmit de proiectant, cu privire la modul cum a fost executata lucrarea;

– terminarea tuturor lucrarilor prevazute in contractul incheiat intre dumneavoastra si executant.

La terminarea examinarii, comisia va consemna observatiile si concluziile in procesul verbal de receptie. Receptia se poate face daca nu exista obiectii. Daca exista obiectii, se poate face receptia, cu notarea expresa a acestora si cu posibilitatea de remediere a defectiunilor sau lipsurilor in termen de 90 zile. Dupa efectuarea remedierilor, executantul va cere, in scris, anularea obiectiilor.

Dupa punerea in functiune a obiectivului de investitii, dumneavoastra aveti obligatia sa:

– regularizati taxele datorate administratiei publice locale, precum si achitarea celorlate obligatii legale;

– obtineti adeverinta de existenta a constructiei (pe baza de cerere, extras de carte funciara in original, valabil de 30 zile, plan parcelar intocmit de proiectantul autorizat de Oficiul National de Cadastru, copia Autorizatiei de Constructie, proces verbal de receptie a lucrarilor) pentru intabulare sau obtinerea autorizatiei de functionare- inregistrare in Cartea Funciara;

– declarati investitia in vederea impunerii.

Proiect pentru obtinere a Autorizatiei de Construire (PAC)

Proiectele pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, precum si proiectele tehnice, pe baza carora se intocmesc acestea, se elaboreaza de colective tehnice de specialitate, se insusesc si se semneaza de cadre tehnice cu pregatire superioara numai din domeniul arhitecturii, constructiilor si instalatiilor pentru constructii, astfel:

a) de arhitect cu diploma recunoscuta de statul roman (membru OAR cu drept de semnatura), pentru proiectarea partii de arhitectura pentru obiective de investitii cuprinse la toate categoriile de importanta a constructiilor supraterane si a celor subterane;

b) de ingineri constructori si de instalatii, cu diploma recunoscuta de statul roman, pentru partile de inginerie in domeniile specifice, pentru obiective de investitii cuprinse la toate categoriile de importanta a constructiilor supraterane si subterane, precum si la instalatiile aferente acestora;

c) de conductor arhitect, urbanist si/sau de subinginer de constructii, cu diploma recunoscuta de statul roman, pentru cladiri de importanta redusa si aflate in afara zonelor protejate, stabilite conform legii.

CONTINUT:

I. Piese scrise

1. Lista si semnaturile proiectantilor

Se completeaza cu numele in clar si calitatea proiectantilor, precum si cu partea din proiect pentru care raspund.

2. Memoriu

2.1. Date generale:

Descrierea lucrarilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrarilor de constructii, facandu-se referiri la:

– amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrarilor;

– clima si fenomenele naturale specifice;

– geologia si seismicitatea;

– categoria de importanta a obiectivului

2.2. Memorii pe specialitati

Descrierea lucrarilor de:

– arhitectura;

– structura;

– instalatii;

– dotari si instalatii tehnologice, dupa caz;

2.3. Date si indici care caracterizeaza investitia proiectata, cuprinsi in anexa la cererea pentru autorizare:

– suprafetele – construita desfasurata, construita la sol si utila;

– inaltimile cladirilor si numarul de niveluri;

– volumul constructiilor;

– procentul de ocupare a terenului – P.O.T.;

– coeficientul de utilizare a terenului – C.U.T.

2.4. Devizul general al lucrarilor, intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare

2.5. Anexe la memoriu

2.5.1. Studiul geotehnic

2.5.2. Referatele de verificare a proiectului, in conformitate cu legislatia in vigoare privind calitatea in constructii, intocmite de verificatori atestati de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei si agreati de investitor

2.5.3. Fise tehnice necesare obtinerii avizelor in vederea emiterii acordului unic din competenta emitentului autorizatiei, potrivit legii, cerute prin certificatul de urbanism

2.5.4. Documentatiile specifice necesare pentru obtinerea, prin grija emitentului autorizatiei, a avizelor si acordurilor privind prevenirea si stingerea incendiilor, apararea civila, protectia mediului si a sanatatii populatiei

2.5.5. Avize specifice cerute prin certificatul de urbanism, ca urmare a conditiilor speciale de amplasament sau a functionalitatii investitiei, obtinute in prealabil de solicitant – avizul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Ministerului Culturii si Cultelor, Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne, Serviciului Roman de Informatii, al altor organisme ale administratiei centrale sau ale serviciilor descentralizate ale acestora, dupa caz, conform reglementarilor legale in vigoare

2.5.6. Acordul vecinilor, conform prevederilor legale in vigoare, exprimat in forma autentica, pentru constructiile noi, amplasate adiacent constructiilor existente sau in imediata lor vecinatate – si numai daca sunt necesare masuri de interventie pentru protejarea acestora -, pentru lucrari de constructii necesare in vederea schimbarii destinatiei in cladiri existente, precum si in cazul amplasarii de constructii cu alta destinatie decat cea a cladirilor invecinate

II. Piese Desenate

1. Planuri generale

1.1. Plan de incadrare in teritoriu

– plansa pe suport topografic vizata de Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie, intocmita la scarile: 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, dupa caz

1.2. Plan de situatie

– privind amplasarea obiectivelor investitiei – plansa pe suport topografic vizata de Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie, intocmita la scarile: 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, dupa caz, prin care se precizeaza:

* parcela cadastrala pentru care a fost emis certificatul de urbanism, descrisa prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafata, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv pozitia si inaltimea la coama a calcanelor limitrofe, precum si pozitia reperelor fixe si mobile de trasare;
* amplasarea tuturor constructiilor care se vor mentine, se vor desfiinta sau se vor construi;
* cotele constructiilor proiectate si mentinute, pe cele trei dimensiuni (cotele §0,00; cote de nivel; distante de amplasare, axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor etc.);
* denumirile si destinatiile fiecarui corp de constructie;
* sistematizarea pe verticala a terenului si modul de scurgere a apelor pluviale;
* accesele pietonale si carosabile din incinta si cladiri, plantatiile prevazute

1.3. Planul privind constructiile subterane

Va cuprinde amplasarea acestora, in special a retelelor de utilitati urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind pozitionarea caminelor – radier si capac -, si va fi redactat la scara 1:500.

In cazul lipsei unor retele publice de echipare tehnico-edilitara se vor indica instalatiile proprii prevazute prin proiect, in special cele pentru alimentare cu apa si canalizare.

2. Planse pe specialitati

2.1. Arhitectura

Piesele desenate de arhitectura vor cuprinde plansele principale privind arhitectura fiecarui obiect, redactate la scara 1:50 sau 1:100, dupa cum urmeaza:

– planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane si supraterane, cu indicarea functiunilor, dimensiunilor si a suprafetelor;

– planurile acoperisurilor – terasa sau sarpanta -, cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice si a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se executa invelitorile;

– sectiuni caracteristice – in special pe linia de cea mai mare panta, acolo unde este cazul – care sa cuprinda cota ±0,00, cotele tuturor nivelurilor, inaltimile determinante ale acoperisului – cotele la coama si la cornise -, fundatiile cladirilor invecinate la care se alatura constructiile proiectate;

– toate fatadele, cu indicarea materialelor si finisajelor, inclusiv culorile, cotate si cu indicarea racordarii la nivelul terenului amenajat;

– in situatia integrarii constructiilor intr-un front existent, se va prezenta si desfasurarea stradala prin care se va arata modul de integrare a acestora in tesutul urban existent.

2.2. Structura

2.2.1. Planul fundatiilor

Se redacteaza la scara 1:50 si va releva:

– modul de respectare a conditiilor din studiul geotehnic;

– masurile de protejare a fundatiilor cladirilor invecinate, la care se alatura constructiile proiectate.

2.2.2. Detalii de fundatii

2.2.3. Proiect de structura complet

Se prezinta pentru constructii cu mai multe subsoluri si cel putin 10 niveluri

2.3. Instalatii

2.3.1. Schemele instalatiilor

Se prezinta parametrii principali si schemele functionale ale instalatiilor proiectate

2.4. Dotari si instalatii tehnologice

In situatia in care investitia urmeaza sa functioneze pe baza unor dotari si instalatii tehnologice, determinante pentru configuratia planimetrica a constructiilor, se vor prezenta:

2.4.1. Desene de ansamblu 2.4.2. Scheme ale fluxului tehnologic

Fiecare plansa prezentata in cadrul Sectiunii II – PIESE DESENATE va avea in partea dreapta jos un cartus, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numarul de inmatriculare sau numarul autorizatiei, dupa caz, titlul proiectului si al plansei, numarul proiectului si al plansei, data elaborarii, numele, calitatea si semnatura elaboratorilor si ale sefului de proiect.

Sfaturi pentru cumpararea terenului

Trebuie stiut faptul ca Autorizatia de Construire nu o puteti obtine pentru un teren mai mic de 150 de mp. Astfel de terenuri de asemenea dimensiuni sunt declarate neconstruibile, asadar nu aveti posibilitatea decat sa consolidati o casa care deja exista cu obligativitatea sa fie construita din zidarie. Este bine ca vanzatorul sa obtina Certificatul de Urbanism in vederea vanzarii, inainte de cumpararea terenului, pantru a sti eventuala asezare a casei si daca acel teren este construibil. Consultarea unui arhitect este aproape de neglijat inainte de a deveni proprietar pe acel teren. Asta, ca nu cumva pe mai tarziu sa aveti probleme in construirea a ceea ce v-ati planificat. Daca latimea la strada este mai mica de 10-12m, trebuie elaborat PUD (Proiect Urbanistic de Detaliu); PUD se mai cere si in cazul in care nu se pot respecta, din diferite motive, reglementarile existente in PUG pentru zona respectiva. Nu in ultimul rand, inainte de cumpararea terenului trebuie verificat, cu ajutorul unui inginer topometrist, daca dimensiunea si forma terenului in realitate, corespund cu ceea ce este trecut in acte. Si,bineinteles, trebuie verificat daca exista posibilitatea de realizare a racordului la retelele de utilitati (apa, canalizare, gaze, electricitate, telefonie, cablu TV).

Dictionar de termeni termeni

• Aria construita = suprafata ocupata de catre constructie la sol (amprenta casei pe teren);

• Aria construita desfasurata = suprafata insumata a tuturor nivelelor;

• Aria utila = suprafata insumata a camerelor fara grosimile zidurilor (suprafata interioara a camerelor);

• Aria locuibila = suprafata insumata a camerelor locuibile;

• Certificat de Urbanism = actul de informare prin care se fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al imobilului, caracteristicile zonei in care se gaseste imobilul sau amplasamentul, cerintele urbanistice care urmeaza safie indeplinite, precum si lista avizelor si acordurilor necesare in vederea autorizarii executarii lucrarilor de constructii.

• Autorizatia de construire = actul de autoritate al administratiei publice locale in baza caruia se pot executa lucrari de constructii si pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor legale cu privire la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea obiectivelor investitii.

• PUG = Proiect Urbanistic General – contine reglementarile urbanistice valabile la nivelul unui oras si care trebuie respectate in Autorizatia de Constructie.

• PUZ = Proiect Urbanistic Zonal, contine reglementarile urbanistice valabile pentru o zona mai mare (aproximativ 10 ha) care nu este bine definita urbanistic (teren viran sau care a fost afectat de demolari masive).

• PUD = Proiect Urbanistic de Detaliu, se realizeaza pentru un anume teren; prin intermediul lui se precizeaza perimetrul construibil, retragerile fata de limite, regim de inaltime, aliniament, in corelare cu terenurile invecinate.

Etape determinante in vederea autorizarii si executarii constructiilor civile

a) cerere pentru emiterea autorizatiei de construire;

b) actul doveditor al titlului asupra imobilului, care sa ii confere solicitantului dreptul de executie a lucrarilor de constructii (in copie legalizata);

c) certificatul de urbanism (in copie);

d) proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire – P.A.C., intocmit in baza prevederilor legale, inclusiv referatele de verificare si, dupa caz, referatul de expertiza tehnica – semnate si stampilate in original (doua exemplare);

e) fisele tehnice pentru obtinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic, precum si, dupa caz, documentatiile tehnice necesare emiterii avizelor si acordurilor care sunt in competenta de obtinere a emitentului (doua exemplare);

f) avizele si acordurile obtinute de solicitant, altele decat cele din competenta de obtinere a emitentului, stabilite prin certificatul de urbanism (in copie);

g) declaratie pe propria raspundere privind inexistenta unor litigii asupra imobilului;

h) documentul de plata a taxei de emitere a autorizatiei de construire (in copie);

i) documentele de plata a taxelor legale pentru avizele si acordurile necesare emiterii acordului unic, conform listei avizelor si acordurilor necesare, comunicate o data cu certificatul de urbanism (in copie).

Documentele necesare emiterii autorizatiei de construire

a) cerere pentru emiterea autorizatiei de construire;

b) actul doveditor al titlului asupra imobilului, care sa ii confere solicitantului dreptul de executie a lucrarilor de constructii (in copie legalizata);

c) certificatul de urbanism (in copie);

d) proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire – P.A.C., intocmit in baza prevederilor legale, inclusiv referatele de verificare si, dupa caz, referatul de expertiza tehnica – semnate si stampilate in original (doua exemplare);

e) fisele tehnice pentru obtinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic, precum si, dupa caz, documentatiile tehnice necesare emiterii avizelor si acordurilor care sunt in competenta de obtinere a emitentului (doua exemplare);

f) avizele si acordurile obtinute de solicitant, altele decat cele din competenta de obtinere a emitentului, stabilite prin certificatul de urbanism (in copie);

g) declaratie pe propria raspundere privind inexistenta unor litigii asupra imobilului;

h) documentul de plata a taxei de emitere a autorizatiei de construire (in copie);

i) documentele de plata a taxelor legale pentru avizele si acordurile necesare emiterii acordului unic, conform listei avizelor si acordurilor necesare, comunicate o data cu certificatul de urbanism (in copie).

 

INFORMATII UTILE

 
 
7613
AFLA CHIAR ACUM CAT COSTA PROIECTUL TAU !Cere Oferta
Call Now Button